О нас

За підтримки:

Проект Центру Солідарності:

«Трудові ініціативи» – громадська організація, що створена з метою захисту трудових прав працівників в Україні, дотримання законності у сфері трудових відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників.

Наша місія – сприяння процесу розвитку правової держави в Україні, підвищення рівня правової освіти та правосвідомості громадян, втілення правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини і основних свобод, правове просвітництво, підтримка профспілкового руху та сприяння захисту трудових прав в Україні.

З цією метою Громадська організація «Трудові ініціативи»:

  • Надає безкоштовну юридичну консультацію з питань, що виникають в процесі реалізації трудових прав;
  • Консультує працівників як створювати представницькі органи для захисту своїх прав.
  • Проводить освітні заходи і кампанії, тренінги, конференції, зустрічі і семінари по трудовим і профспілковим правам.
  • Допомагає захищати права на міжнародній арені і готувати/подавати скарги до Міжнародної організації праці, Європейського суду з прав людини і т.д.
  • Сприяє розвитку правозахисного руху, роботі профспілкових організацій, громадських організацій, благодійних фондів тощо.
  • Бере участь у всесвітніх форумах і зустрічах з прав людини.
  • Бере участь у розробці сумісних робочих проектів з міжнародними організаціями у різних регіонах.
  • Співпрацює з державними та недержавними установами й організаціями з метою вирішення соціальних проблем, в тому числі у формі конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основних свобод.

Annual report of the organization for 2016. 

Проект Центру Солідарності:

За підтримки: